มูลนิธิกตัญญูเพื่อแผ่นดิน

ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแทนผืนแผ่นดิน และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยกันเพียงสนับสนุนเรา เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆต่อไปโดยไม่สะดุด การสนับสนุนของท่านถือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของมวลมนุษย์